Wayne Krauth

I skateboard, a lot.

(Source: octoberblood, via slowrides)

(Source: neogohann)

(Source: rbertdowneyjr, via slowrides)

(Source: neogohann, via validx2)

(Source: holyhentai, via validx2)

(Source: neogohann)

(Source: suppermariobroth, via validx2)

(Source: kozmial, via street-blues)

(via slowrides)

(Source: kaqpewqt, via slowrides)

(Source: ridethiswav, via hoodbooger)

(Source: , via zoo-monkey)